صفحه اصلی  »  عملکرد فرهنگی   »   نصب یادمان «سردار شهید املاکی»

یادمان سردار حسین املاکی شهید همیشه قهرمان در خیابان حافظ لنگرود نصب شد.