صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   آسفالت ۴۰ هزار متر آسفالت معابر شهری در فاز اول

فاز نخست طرح آسفالت گسترده معابر شهر لنگرود به ۴۰ هزار متر رسید. اجرای ۶۰ هزار متر دیگر تا پایان سال