صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   جمع آوری زباله خشک و توزیع کیسه های چندبارمصرف به شهروندان