صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   رفع انسداد مسیر ضلع شرقی میدان امام حسن مجتبی(ع)

رفع انسداد مسیر ضلع شرقی میدان امام حسن مجتبی(ع) با پایان پروژه لوله گذاری جهت تسریع در هدایت آب های سطحی