صفحه اصلی  »  عملکرد فرهنگی   »   حضور استاندار گیلان، فرماندار و شهردار لنگرود در هیئات مذهبی