صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر
🔸اجرای عملیات لوله‌گذاری جهت تسریع در هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی
🔸 موبندان، روبروی بقعه آقا سید جواد (جاده بازارده)