صفحه اصلی  »  خدمات شهر   »   تهیه و توزیع ۵۳۰ سطل زباله پلاستیکی و کاغذی

♦️در راستای مدیریت پسماند،حفظ و پاکیزگی محیط زیست 🔸تهیه و توزیع ۵۳۰ سطل زباله پلاستیکی و کاغذی