صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   عمليات آسفالت معابر سطح شهر كوچه بينش ٢٣

گزارش تصويرى از عمليات آسفالت معابر سطح شهر 🔸كوچه بينش ٢٣