صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   عملیات آسفالت معابر سطح شهر کوچه پشت بیمارستان شهید حسین پور

گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر 🔸کوچه پشت بیمارستان شهید حسین پور