صفحه اصلی  »  خدمات شهر   »   بازگشت دوباره ثانیه شمارهای چراغ راهنمایی

🔸با همکاری شهرداری لنگرود و پلیس راهور نصب و راه اندازی چراغ های راهنمایی و رانندگی به منظور مدیریت ترافیک شهری و حفظ امنیت رانندگان و عابرین پیاده صورت گرفت .