صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   آسفالت معابر سطح شهر کوچه مقداد ۲۸

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر 🔸کوچه مقداد ۲۸