صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   آسفالت معابر سطح شهر کوچه شهید جمال نیکویی

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر 🔸کوچه شهید جمال نیکویی