صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   آسفالت معابر سطح شهر کوچه منتخب مدنی

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر 🔸کوچه منتخب مدنی