صفحه اصلی  »  عملکرد ورزشی   »   تجلیل از قهرمان پاراوزنه برداری جهان

🔸تجلیل از قهرمان سرافراز شهر لنگرود،جناب آقای سامان رضی که در مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان موفق به کسب مدال برنز جهانی شد.