لایروبی و پاکسازی کانال های دفع آب های سطحی میدان بسیج

♦️ادامه عملیات لایروبی و پاکسازی کانال های دفع آب های سطحی میدان بسیج  

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لنگرود با مهندسین مشاور هیدرو پژوهان یکم

♦️برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لنگرود با مهندسین مشاور هیدرو پژوهان یکم (مشاور طرح جامعه هدایت آب های سطحی)  

آسفالت سطح شهر بلوار امام رضا (ع)

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر بلوار امام رضا (ع)  

جلسه با ادارات حفار در خصوص لوله گذاری خروجی خیابان آزموده

♦️جلسه با ادارات آب،برق،گاز،مخابرات و رئیس پلیس راهور در خصوص لوله گذاری خروجی خیابان آزموده تا میدان معلم جهت هدایت آب های سطحی  

آسفالت سطح شهر خیابان سعدی

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر 🔸خیابان سعدی  

آسفالت سطح شهر، بلوار امام رضا (ع)

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر 🔸بلوار امام رضا (ع)  

آسفالت سطح شهر، میدان الغدیر

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر 🔸میدان الغدیر  

روکش آسفالت در انتهای خیابان منتهی به میدان امام حسن مجتبی

♦️اجرای عملیات روکش آسفالت در انتهای خیابان منتهی به میدان امام حسن مجتبی(ع) پس از پایان عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی  

لوله گذاری و جلوگیری از آبگرفتگی در خیابان سعدی

♦️تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر 🔸اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع و هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی در خیابان سعدی(جنب آتش نشانی)  

لایروبی و رفع انسداد شبکه فاضلاب شهری

با همکاری شهرداری لنگرود و اداره آب و فاضلاب شهرستان 🔸عملیات لایروبی و رفع انسداد شبکه فاضلاب شهری با دستگاه واتر جت در خیابان شهید نادم (آتشکار)