آسفالت خیابان شهید چمران آغاز شد
1400/05/17
471 بازدید

مصطفی طالبی سرپرست شهرداری لنگرود:

خیابان شهید چمران که مدتی پیش دچار رانش شده بود بعد از انجام مراحل فنی و زیرسازی ، آسفالت این مسیر آغاز شد
کارهای فنی و زیرسازی خیابان شهید چمران از دوره گذشته مدیریت شهری و شورای دوره پنجم انجام شده بود که طی هماهنگی های انجام شده با پیمانکار ، آسفالت این مسیر از امروز و با حضور اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر انجام شد
در ادامه طرح بزرگ نهضت آسفالت در روزهای آینده ، سایر مناطق شهری بر اساس اولویت آسفالت خواهند شد