آغاز رنگ آمیزی ایستگاه های تاکسی سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل شهرداری لنگرود
1396/09/15
1129 بازدید

به گزارش روابط عمومی،به منظور زیباسازی و مشخص نمودن ایستگاههای تاکسی سطح شهر، سازمان  شهرداری لنگرود اقدام به رنگ آمیزی و خط کشی زمینه ایستگاه های تاکسی بر طبق استانداردهای ترافیکی نمود.این عملیات از خیابان شهید بهشتی آغاز شده که به ترتیب در کلیه معابر شهر و محلات اجرا خواهد شد .