آغاز طرح رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده سطح شهر
1397/02/31
912 بازدید

 آغاز طرح رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده سطح شهر توسط واحد زیبا سازی شهرداری لنگرود.