آغاز عملیات سنگ فرش و پیاده رو سازی خیابان شهید طالقانی روبروی اداره آموزش و پرورش
1399/12/10
71 بازدید

 آغاز عملیات سنگ فرش و پیاده رو سازی خیابان شهید طالقانی روبروی اداره آموزش و پرورش