آغاز عملیات هرس شاخه های مزاحم درختان - مسیرخیابان امام خمینی (ره)
1398/09/19
75 بازدید

آغاز عملیات هرس شاخه های مزاحم درختان - مسیرخیابان امام خمینی (ره)