آغاز لوله گذاری کوچه جمهوری سی و چهارم (مسافری)
1398/10/13
87 بازدید

آغاز لوله گذاری کوچه جمهوری سی و چهارم (مسافری)  واقع در خیابان جمهوری (جاده چمخاله) جهت رفع مشکل آبهای سطحی این کوچه به طول 200 متر