آغاز پروژه ترمیم و بازسازی پیاده راه خیابان امام خمینی (ره)
1399/04/03
102 بازدید

آغاز پروژه ترمیم و بازسازی پیاده راه خیابان امام خمینی (ره) حد فاصل میدان شهید نورانی تا میدان پرستار