آغاز پروژه ترمیم و بازسازی پیاده راه خیابان حافظ جنب میدان معلم توسط شهرداری لنگرود
1397/09/01
318 بازدید

آغاز پروژه ترمیم و بازسازی پیاده راه خیابان حافظ جنب میدان معلم توسط شهرداری لنگرود