آغاز پروژه روکش آسفالت خیابان مقداد به متراژ 6000 متر مربع واقع در کاسه گر محله
1398/09/10
109 بازدید

آغاز پروژه روکش آسفالت خیابان مقداد به  متراژ 6000 متر مربع واقع در کاسه گر محله