آغاز پروژه روکش آسفالت کوچه شهید حق بین واقع در محله چالکیاسر به متراژ 800 متر مربع
1401/06/06
175 بازدید

 آغاز پروژه روکش آسفالت کوچه شهید حق بین واقع در محله چالکیاسر به متراژ 800 متر مربع