آغاز پروژه لوله گذاری خیابان جمهوری (جاده چمخاله) جنب مغازه های تجاری شهرداری لنگرود به طول 250 متر
1401/06/01
31 بازدید

آغاز پروژه لوله گذاری خیابان جمهوری (جاده چمخاله) جنب مغازه های تجاری شهرداری لنگرود به طول 250 متر