آغاز پروژه لوله گذاری خیابان رجایی بیست و یکم واقع در محله چالکیاسر به طول 50 متر
1401/06/22
19 بازدید

آغاز پروژه لوله گذاری خیابان رجایی بیست و یکم واقع در محله چالکیاسر به طول 50 متر