آغاز پروژه لوله گذاری کوچه هدایت جنب پل درویشانبر به طول 50 متر
1397/12/05
474 بازدید

آغاز پروژه لوله گذاری کوچه هدایت جنب پل درویشانبر به طول 50 متر توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.