آغاز پروژه نصب کاینو جهت هدایت آبهای سطحی و بتن ریزی
1401/06/21
23 بازدید

آغاز پروژه نصب کاینو جهت هدایت آبهای سطحی و بتن ریزی کوچه حنظله واقع در محله کلید بر به متراژ 2500متر مربع