آماده سازی المان یادمان شهدای والامقام کلیدبر - جنب میدان الغدیر - روبروی بقعه آقا سید محمد کلیدبر
1398/12/14
18 بازدید

آماده سازی المان یادمان شهدای والامقام کلیدبر - جنب میدان الغدیر - روبروی بقعه آقا سید محمد کلیدبر