اتمام عملیات دفن بهداشتی زباله در مرکز دفن مادیان گوابر
1398/09/26
113 بازدید

طبق برنامه ریزی فصلی (پائیزه) مبنی بر اجرای عملیات پوشش زباله ، با اعزام امکانات لجستیک و دستگاههای سنگین شهرداری به سایت دفن زباله (مادیان گوابر) ، اقدامات لازم در راستای مدیریت بهینه جایگاه ، کاهش انتشار بوی نامطبوع و حشرات و... صورت پذیرفت.
این اقدام دوره ای و مداوم شهرداری که با لحاظ پیش بینی وضعیت جوی هوا (ناپایداری احتمالی در روز سه شنبه) ، از ابتدای هفته جاری آغاز گردیده بود ، روز دوشنبه 25 آذر به اتمام رسید.