اتمام پروژه آسفالت کوچه پایداران صلح و تخریب ملک به جهت بازگشایی مسیر در بافت فرسوده شهر در راه پشته
1393/06/17
2628 بازدید

خرداد۹۳ در اجرای بازگشایی مسیربافت فرسوده ملک آقای صباغ پور در راه پشته تملک و تخریب گردید.همچنین در اجرای مصوبه شماره۱۸۱۸شورای اسلامی شهر لنگرود عملیات زیرسازی و روکش آسفالت جاده لیلاکوه-پایداران صلح صورت پذیرفت و ۱۰ خرداد۹۳ به اتمام رسید.