اجرای عملیات آسفالت در کوچه نارنج و شریعتی ۱۰
1394/09/02
1453 بازدید

اجرای عملیات آسفالت کوچه نارنج به مساحت ۴۵۰مترمربع و کوچه شریعتی۱۰ به مساحت حدود ۳۰۰مترمربع در دست اجرا می باشد.