اجرای فاز اول پروژه (محوطه پل) فاز دوم پروژه (سنگ فرش میدان اصلی شهر)
1399/06/27
101 بازدید

 بازدید شبانه شهردار لنگرود مهندس رجائی از عملیات آماده سازی میدان انقلاب اسلامی شهر لنگرود جهت اجرای عملیات سنگ فرش دور میدان.

در راستای اجرای طرح احیا و بهسازی اطراف پل خشتی شهر لنگرود که یکی از زیباترین آثار ملی شهر لنگرود می باشد پس از اجرای فاز اول پروژه (محوطه پل) فاز دوم پروژه (سنگ فرش میدان اصلی شهر)آغاز شد.