اجرای لکه گیری آسفالت در باند رفت و برگشت خ شورا و خ شهید دهگان
1394/08/23
1837 بازدید

گزارش تصویری از اجرای لکه گیری آسفالت در باند رفت و برگشت خ شورا و خ شهید دهگان