اجرای لکه گیری آسفالت در کوچه های روحی،عابد،توکل و جنب مسجدچالکیاسر
1394/09/04
1555 بازدید

به گزارش واحد روابط عمومی،اجرای گسترده لکه گیری آسفالت در نقاط مختلف شهر در دست اجراست.در این راستا،لکه گیری آسفالت در کوچه روحی به مساحت۱۵۰۰مترمربع،کوچه عابد و توکل به مساحت ۱۷۸۵مترمربع وجنب مسجد چالکیاسر به مساحت ۱۵۰۰مترمربع به اجرا درآمد.