اجرای هر روزه عملیات شستشو ، پاکسازی و ضد عفونی کردن معابر سطح شهر
1399/09/11
63 بازدید

 اجرای هر روزه عملیات شستشو ، پاکسازی و ضد عفونی کردن معابر سطح شهر، پمپ بنزین های سطح شهر ، پمپ گازها ، ایستگاه های تاکسی ، خودپردازهای بانک ها و... توسط ستاد پیشگیری شهرداری لنگرود

 ضد عفونی مسیر خیابان ۱۷ شهریور و بازار حسینیه

این عملیات بصورت مداوم و تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت