اجرای پروژه آسفالت بلوار شهید ثابت قدم کیاکلایه با حضور مهندس رجائی شهردار لنگرود به مساحت 15000 مترمربع از میدان امام حسین (ع) تا میدان کیاکلایه در دو لاین رفت و برگشت
1396/09/14
244 بازدید

اجرای پروژه آسفالت بلوار شهید ثابت قدم کیاکلایه با حضور مهندس رجائی شهردار لنگرود به مساحت 15000 مترمربع از میدان امام حسین (ع) تا میدان کیاکلایه در دو لاین رفت و برگشت