اجرای پروژه ترمیم و بازسازی پیاده راه خیابان امام خمینی (ره)
1399/04/07
89 بازدید

ادامه روند اجرای پروژه ترمیم و بازسازی پیاده راه خیابان امام خمینی (ره) حد فاصل میدان شهید نورانی تا میدان پرستار