اجرای پروژه زیرسازی و بتن ریزی کوچه های سطح شهر
1399/03/30
16 بازدید

ادامه روند اجرای پروژه زیرسازی و بتن ریزی کوچه های سطح شهر

- کوچه سالم کار واقع در راه پشته جنب مسجد آقا سید خلیل

-بتن ریزی جهت کف سازی کوچه شهید رحمتی  واقع در محله چالکیاسر

-بتن ریزی کوچه باخدا واقع در کاسه گر محله

- بتن ریزی کوچه بهزیستی واقع در بلوار شهید عبدالکریمی

-بتن ریزی نوار حفاری بلوار فردوس حد فاصل میدان شهیدان آذرارجمند تا پل درویشانبر