اجرای پروژه لوله گذاری کوچه جمهوری 36 واقع در خیابان جمهوری (جاده چمخاله) به طول 300 متر
1400/05/14
386 بازدید

 اجرای پروژه لوله گذاری کوچه جمهوری 36 واقع در خیابان جمهوری (جاده چمخاله) به طول 300 متر