ادامه اجرای پروژه پیاده راه سازی ( پیاده راه طبیعت )
1398/11/29
27 بازدید

ادامه اجرای پروژه پیاده راه سازی ( پیاده راه طبیعت ) و نصب پالت خیابان شورا حد فاصل میدان مصلی تا میدان طبیعت