ادامه ترمیم و بازسازی پیاده راه بلوار سعدی حد فاصل میدان شهید نورانی تا بقعه آقا سید محمد کیاکلایه
1399/04/17
56 بازدید

ادامه ترمیم و بازسازی پیاده راه بلوار سعدی حد فاصل میدان شهید نورانی تا بقعه آقا سید محمد کیاکلایه