ادامه رنگ آمیزی بلوارهای سطح شهر
1399/04/02
91 بازدید

رنگ آمیزی بلوار میانی خیابان جمهوری حد فاصل میدان امام حسن مجتبی علیه السلام تا پارک حاشیه ای