ادامه روند اجرای پروژه بتن ریزی ، زیرسازی و نصب کانیوو کوچه فرعی سوم واقع در بلوار سردار حق بین ؛ کوچه ولایت دوم به متراژ 2500 متر مربع
1400/05/14
320 بازدید

 ادامه روند اجرای پروژه بتن ریزی ، زیرسازی و نصب کانیوو کوچه فرعی سوم واقع در بلوار سردار حق بین ؛ کوچه ولایت دوم به متراژ 2500 متر مربع