ادامه روند اجرای پروژه بزرگ ساخت 30 باب مغازه تجاری خیابان جمهوری جنب پارک حاشیه ای
1399/04/16
1099 بازدید

 ادامه روند اجرای پروژه بزرگ ساخت 30 باب مغازه تجاری خیابان جمهوری جنب پارک حاشیه ای

✅اجرای خرپا - واحدهای تجاری جاده چمخاله