ادامه روند اجرای پروژه پیاده راه سازی ( پیاده راه طبیعت ) و نصب پالت خیابان شورا
1398/06/26
165 بازدید

ادامه روند اجرای پروژه پیاده راه سازی ( پیاده راه طبیعت ) و نصب پالت خیابان شورا حد فاصل میدان مصلی تا میدان طبیعت