ادامه روند رنگ آمیزی جداول سطح شهر ( بلوار سعدی حد فاصل میدان شهید نورانی تا میدان الغدیر )
1398/12/07
76 بازدید

ادامه روند رنگ آمیزی جداول سطح شهر  ( بلوار سعدی حد فاصل میدان شهید نورانی تا میدان الغدیر  )