ادامه روند لکه گیری آسفالت سطح شهر لنگرود
1397/08/21
635 بازدید

 ادامه روند لکه گیری آسفالت سطح شهر لنگرود

به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود، در ادامه روند لکه گیری آسفالت سطح شهر هم اکنون خیابان شهید آذرارجمند(کوچه آتشکار) به مساحت 1500 متر مربع توسط شهرداری لنگرود در حال اجرا می باشد.