ادامه روند پروژه بزرگ روکش آسفالت خیابان پاسداران واقع در آنسرمحله به متراژ 20000 متر مربع
1398/03/28
289 بازدید

 ادامه روند پروژه بزرگ روکش آسفالت خیابان پاسداران واقع در آنسرمحله به متراژ 20000 متر مربع توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.